Az adatkezelés célja.

Számunkra kiemelt fontosságú partnereink vásárlóink és a látogatóink által rendelkezésünkre bocsátott személyes adataiknak védelme és információs önrendelkezési joguk biztosítása. Vásárlóink és látogatóink által rögzített személyes adataikat, valamint a technikai háttér miatt automatikusan megismert adatok bizalmasan a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeljük, valamint megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja. Adatvédelmi Szabályzatunkat a hatályos jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban az alábbiak figyelembevételével alkottuk meg:

1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról.
1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során
2000. évi C. törvény a számvitelről,
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről,
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

Csak abban az esetben tárolunk személyes adatokat, ha a vásárló illetve látogató a megrendelt termékek kiszállítása vagy hírlevél olvasása érdekében önkéntes hozzájárulása alapján úgy dönt, hogy azokat rendelkezésünkre bocsátja. Személyes adataiknak rögzítésével a vásárló illetve látogató hozzájárulását adja, hogy az általa megadott adatokat nyilvántartsuk és kezeljük, valamint tudomásul veszi továbbá az adatkezelés célját.

Regisztrációkor, hírlevélre való feliratkozáskor illetve a megrendeléskor rögzített személyes adatok tárolásának valamint kezelésének célja a vásárlók és látogatók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése. Célja továbbá a vásárlók kiszolgálása és az ennek érdekében történő kapcsolatfelvétel, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, és a hírlevél küldése.

A vásárlási szokásokkal összefüggő adatokat vásárlóink és látogatóink hatékonyabb kiszolgálása érdekében felhasználjuk piaci elemzések, kimutatások készítésére és statisztikák összeállítására. Az e célból felhasznált adatok nem köthetők konkrét személyhez.

Vásárlóink és látogatóink adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve a szállítást végző partnernek a kézbesítéshez szükséges adatokat, aki az adatokat a vásárlónk által megrendelt csomag célba juttatására, sikertelen átvétel esetén a címzett értesítésére használja. A tőlünk kapott adatokat semmilyen formában nem jogosultak harmadik fél részére továbbadni.

Az esetleges hatósági adatkérések teljesítése előtt megvizsgáljuk, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, szükség esetén pedig kikérjük az adatvédelmi biztos véleményét.

Hírlevelet kizárólag az arra feliratkozóknak küldünk. Hírlevelünk tájékoztatást ad az aktuális ajánlatokról, újdonságokról, szolgáltatásokról és a Banaban termékekhez kapcsolódó információkról, érdekességekről. Mások által szponzorált cikkeket, direkt marketing anyagokat nem továbbítunk. Hírlevelünkben lehetőséget adunk a hírlevélről való leiratkozásra is.

Vásárlóink és a hírlevél olvasóink írásban tájékoztatást kérhetnek az általunk kezelt és felhasznált személyes adatairól, kérheti azok módosítását illetve adatainak törlését. Ennek megfelelően a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban tájékoztatást adunk a kérelmezőnek az őt érintő és általunk kezelt és felhasznált személyes adatainak céljáról, módjáról és időtartamáról. A regisztrációt, és ezzel együtt bizonyos személyes adatokat írásos kérés esetén 2 munkanapon belül töröljük rendszerünkből. Kivételt képeznek ez alól azok a megrendeléssel kapcsolatos és bizonylatokon szereplő adatok, amelyeket az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 47. § alapján a megrendelést követő ötödik év végéig meg kell őriznünk. A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrizzük meg.

Ettől eltérően a rögzített adatokat öt év inaktivitás után töröljük.

Az adatok törlése ellenére előfordulhat, hogy az internetes keresőprogramok közreműködésével a törlést megelőzően archiválásra kerültek adatok. Az ilyen adatok eltávolításáról a keresőoldal üzemeltetője tud gondoskodni.

Az internet gyors és folyamatos változások miatt előfordulhat, hogy módosítanunk szükséges adatvédelmi szabályzatunkat. Az esetleges változásról hírlevélben illetve a honlapon tájékoztatjuk vásárlóinkat és látogatóinkat.

Üzemeltetői adatok:
A szolgáltató neve: www.biokokusz.hu
Képviselő: Bánfalvi Henrietta
Székhely: 2112 Veresegyház Kálmán Imre u. 12.
Tel.: +36-70/948-8454
E-mail: biokokusz@gmail.com
Adószám: 66750352133
Nyilvántartási szám: 38533889
Nyilvántartásba vette: Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatala
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-78927/2014